Sławomir Kaptacz

Sławomir Kaptacz

ur. 1975.12

Sosnowiec

kontakt

  • Wykształcenie 
  • Zatrudnienie 
  • Publikacje i konferencje 
  • Szkolenia i wyjazdy 
  • Certyfikaty i egzaminy 
  • Wybrane realizacje 
  • Inne 
PoczątekKoniecPracodawcaStanowisko
2019.10-Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
Biuro ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
2018.102019.09Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
Instytut Technologii i Mechatroniki
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
2015.122018.09Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
Instytut Technologii i Mechatroniki
starszy specjalista naukowo-techniczny
2014.102015.11Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
Instytut Technologii i Mechatroniki
specjalista naukowo-techniczny
2011.092014.09Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
Katedra Materiałoznawstwa
specjalista naukowo-techniczny
2006.102011.08Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
Katedra Materiałoznawstwa
starszy technik
2003.102006.09Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
Zakład Badań Warstwy Wierzchniej
starszy technik
2002.022003.09Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Techniki,
Zakład Badań Warstwy Wierzchniej
starszy technik
Funkcje
Elektor w kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi [kadencja 2012/2016]
Elektor w kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi [kadencja 2020/2024]
Sekretarz Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku Mechatronika [kadencja 2016/2020]
Administrator LAN [od 2008]
Prowadzenie zajęć dydaktycznych [2002-2006]
Maszynoznawstwo
Zastosowanie informatyki w technice
Podstawy informatyki i systemów informatycznych
Zastosowanie informatyki w technice i dydaktyce
Udział w projektach
TANGO 1/267100/NCBR/2015 [2015-2016]
Implementacja transformatora piezoelektrycznego do aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych
TANGO 1/269499/NCBR/2015 [2015-2016]
Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej
PublikacjeKonferencjeOdnośniki
 Publikacje
Niedźwiedź M., Bara M., Skoneczny W., Kaptacz S. and Dercz G., Influence of Anodizing Parameters on Tribological Properties and Wettability of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Layers Produced on the EN AW-5251 Aluminum Alloy, Materials, 2022, Vol. 15(21), pp. 1-21Niedźwiedź M., Bara M., Skoneczny W., Kaptacz S. and Dercz G.
Influence of Anodizing Parameters on Tribological Properties and Wettability of Al2O3 Layers Produced on the EN AW-5251 Aluminum Alloy
Materials, 2022, Vol. 15(21), pp. 1-21
DOI:  10.3390/ma15217732 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Aniołek K., Barylski A., Kowalewski P. and Kaptacz S., Investigation of Dry Sliding Friction, Wear and Mechanical Behavior of the Ti-6Al-7Nb Alloy after Thermal Oxidation, Materials, 2022, Vol. 15(9), pp. 1-16Aniołek K., Barylski A., Kowalewski P. and Kaptacz S.
Investigation of Dry Sliding Friction, Wear and Mechanical Behavior of the Ti-6Al-7Nb Alloy after Thermal Oxidation
Materials, 2022, Vol. 15(9), pp. 1-16
DOI:  10.3390/ma15093168 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Korzekwa J., Bara M. and Kaptacz S., Al2O3/WS2 Surface Layers Produced on the Basis of Aluminium Alloys for Applications in Oil-free Kinematic Systems, Materials, 2021, Vol. 14(24), pp. 1-22Korzekwa J., Bara M. and Kaptacz S.
Al2O3/WS2 Surface Layers Produced on the Basis of Aluminium Alloys for Applications in Oil-free Kinematic Systems
Materials, 2021, Vol. 14(24), pp. 1-22
DOI:  10.3390/ma14247738 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Kędra A., Koziarz M., Kmita T., Bochenek D., Kaptacz S., Barylski A. and Korzekwa J., Assessment of the Morphology, Microstructure, Stereometric and Tribological Properties of Al2O3 Surface Layers Produced Electrolytically with the Alternating Current Method in the Presence of Molybdenum Disulfide, Tribology Online, 2021, Vol. 16(4), pp. 223-235Kędra A., Koziarz M., Kmita T., Bochenek D., Kaptacz S., Barylski A. and Korzekwa J.
Assessment of the Morphology, Microstructure, Stereometric and Tribological Properties of Al2O3 Surface Layers Produced Electrolytically with the Alternating Current Method in the Presence of Molybdenum Disulfide
Tribology Online, 2021, Vol. 16(4), pp. 223-235
DOI:  10.2474/trol.16.223 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Barylski A., Aniołek K., Dercz G., Kowalewski P., Kaptacz S., Rak J. and Kupka M., Investigation of Micromechanical Properties and Tribological Behavior of WE43 Magnesium Alloy after Deep Cryogenic Treatment Combined with Precipitation Hardening, Materials, 2021, Vol. 14(23), pp. 1-15Barylski A., Aniołek K., Dercz G., Kowalewski P., Kaptacz S., Rak J. and Kupka M.
Investigation of Micromechanical Properties and Tribological Behavior of WE43 Magnesium Alloy after Deep Cryogenic Treatment Combined with Precipitation Hardening
Materials, 2021, Vol. 14(23), pp. 1-15
DOI:  10.3390/ma14237343 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Aniołek K., Łosiewicz B., Kubisztal J., Osak P., Stróż A., Barylski A. and Kaptacz S., Mechanical Properties, Corrosion Resistance and Bioactivity of Oxide Layers Formed by Isothermal Oxidation of Ti-6Al-7Nb Alloy, Coatings, 2021, Vol. 11(5), pp. 1-24Aniołek K., Łosiewicz B., Kubisztal J., Osak P., Stróż A., Barylski A. and Kaptacz S.
Mechanical Properties, Corrosion Resistance and Bioactivity of Oxide Layers Formed by Isothermal Oxidation of Ti-6Al-7Nb Alloy
Coatings, 2021, Vol. 11(5), pp. 1-24
DOI:  10.3390/coatings11050505 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Barylski, A., Aniołek, K., Dercz, G., Kupka, M., Matuła, I. and Kaptacz, S., The Sclerometrical, Mechanical, and Wear Behavior of Mg-Y-Nd Magnesium Alloy after Deep Cryogenic Treatment Combined with Heat Treatment, Materials, 2021, Vol. 14(5), pp. 1-15Barylski, A., Aniołek, K., Dercz, G., Kupka, M., Matuła, I. and Kaptacz, S.
The Sclerometrical, Mechanical, and Wear Behavior of Mg-Y-Nd Magnesium Alloy after Deep Cryogenic Treatment Combined with Heat Treatment
Materials, 2021, Vol. 14(5), pp. 1-15
DOI:  10.3390/ma14051218 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Barylski, A., Aniołek, K., Dercz, G., Kupka, M. and Kaptacz, S., The effect of deep cryogenic treatment and precipitation hardening on the structure, micromechanical properties and wear of the Mg–Y-Nd-Zr alloy, Wear, 2021, Vol. 468-469, article number: 203587, pp. 1-11Barylski, A., Aniołek, K., Dercz, G., Kupka, M. and Kaptacz, S.
The effect of deep cryogenic treatment and precipitation hardening on the structure, micromechanical properties and wear of the Mg–Y-Nd-Zr alloy
Wear, 2021, Vol. 468-469, article number: 203587, pp. 1-11
DOI:  10.1016/j.wear.2020.203587 
Barylski, A., Swinarew, A. S., Aniołek, K., Kaptacz, S., Gabor, J., Stanula, A., Waśkiewicz, Z. and Knechtle, B., Tribological and Mechanical Behavior of Graphite Composites of Polytetrafluoroethylene (PTFE) Irradiated by the Electron Beam, Polymers, 2020, Vol. 12(8), pp. 1-13Barylski, A., Swinarew, A. S., Aniołek, K., Kaptacz, S., Gabor, J., Stanula, A., Waśkiewicz, Z. and Knechtle, B.
Tribological and Mechanical Behavior of Graphite Composites of Polytetrafluoroethylene (PTFE) Irradiated by the Electron Beam
Polymers, 2020, Vol. 12(8), pp. 1-13
DOI:  10.3390/polym12081676 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Barylski, A., Aniołek, K., Swinarew, A. S., Kaptacz, S., Gabor, J., Waśkiewicz, Z. and Stanula, A., Novel Organic Material Induced by Electron Beam Irradiation for Medical Application, Polymers, 2020, Vol. 12(2), pp. 1-11Barylski, A., Aniołek, K., Swinarew, A. S., Kaptacz, S., Gabor, J., Waśkiewicz, Z. and Stanula, A.
Novel Organic Material Induced by Electron Beam Irradiation for Medical Application
Polymers, 2020, Vol. 12(2), pp. 1-11
DOI:  10.3390/polym12020306 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Barylski, A., Aniołek, K. and Kaptacz, S., Sclerometric and tribological properties of polytetrafluoroethylene with 40% bronze content formed by electron beam irradiation, TRIBOLOGIA, 2019, Vol. 285(3), pp. 13-17Barylski, A., Aniołek, K. and Kaptacz, S.
Sclerometric and tribological properties of polytetrafluoroethylene with 40% bronze content formed by electron beam irradiation
TRIBOLOGIA, 2019, Vol. 285(3), pp. 13-17
DOI:  10.5604/01.3001.0013.5429 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Bociąga, E., Kaptacz, S., Duda, P. and Rudawska, A., The influence of the type of polypropylene and the length of the flow path on the structure and properties of injection molded parts with the weld lines, POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 2019, Vol. 59(8), pp. 1710-1718Bociąga, E., Kaptacz, S., Duda, P. and Rudawska, A.
The influence of the type of polypropylene and the length of the flow path on the structure and properties of injection molded parts with the weld lines
POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 2019, Vol. 59(8), pp. 1710-1718
DOI:  10.1002/pen.25170 
Aniołek, K., Barylski, A., Kupka, M., Kaptacz, S. and Czajerek, P., Characterization of tribological properties of oxide layers obtained on titanium in different friction couples, TRIBOLOGIA, 2018, Vol. 278(2), pp. 5-11Aniołek, K., Barylski, A., Kupka, M., Kaptacz, S. and Czajerek, P.
Characterization of tribological properties of oxide layers obtained on titanium in different friction couples
TRIBOLOGIA, 2018, Vol. 278(2), pp. 5-11
DOI:  10.5604/01.3001.0012.6950 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Muzyka, R., Duda, P., Robak, Z., Kaptacz, S. and Drewniak, S., Tribological properties of graphene oxide-metal-carbon composites, TRIBOLOGIA, 2018, Vol. 281(5), pp. 53-64Muzyka, R., Duda, P., Robak, Z., Kaptacz, S. and Drewniak, S.
Tribological properties of graphene oxide-metal-carbon composites
TRIBOLOGIA, 2018, Vol. 281(5), pp. 53-64
DOI:  10.5604/01.3001.0012.7654 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Skoneczny, W., Kaptacz, S., Barylski, A. and Kmita, T., Analysis of tribological properties of selected PTFE-based polymer composites in a sliding interaction with aluminium oxide (Al2O3), TRIBOLOGIA, 2018, Vol. 280(4), pp. 107-112Skoneczny, W., Kaptacz, S., Barylski, A. and Kmita, T.
Analysis of tribological properties of selected PTFE-based polymer composites in a sliding interaction with aluminium oxide (Al2O3)
TRIBOLOGIA, 2018, Vol. 280(4), pp. 107-112
DOI:  10.5604/01.3001.0012.7550 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Barylski, A., Kaptacz, S., Skoneczny, W., Kupka, M. and Aniołek, K., Thermal, mechanical, and tribological properties of PTFE composite with 20% graphite content irradiated with an electron beam, TRIBOLOGIA, 2017, Vol. 274(4), pp. 17-20Barylski, A., Kaptacz, S., Skoneczny, W., Kupka, M. and Aniołek, K.
Thermal, mechanical, and tribological properties of PTFE composite with 20% graphite content irradiated with an electron beam
TRIBOLOGIA, 2017, Vol. 274(4), pp. 17-20
DOI:  10.5604/01.3001.0010.5980 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Barylski, A., Kaptacz, S., Aniołek, K. and Kupka, M., The effect of irradiation with an electron beam on mechanical, sclerometric, and tribological properties of PTFE with a graphite additive, TRIBOLOGIA, 2016, Vol. 267(3), pp. 29-36Barylski, A., Kaptacz, S., Aniołek, K. and Kupka, M.
The effect of irradiation with an electron beam on mechanical, sclerometric, and tribological properties of PTFE with a graphite additive
TRIBOLOGIA, 2016, Vol. 267(3), pp. 29-36
DOI:  10.5604/01.3001.0010.7290 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Duda, P., Muzyka, R., Robak, Z. and Kaptacz, S., Mechanical Properties of Graphene Oxide–Copper Composites, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2016, Vol. 61(2A), pp. 863-868Duda, P., Muzyka, R., Robak, Z. and Kaptacz, S.
Mechanical Properties of Graphene Oxide–Copper Composites
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2016, Vol. 61(2A), pp. 863-868
DOI:  10.1515/amm-2016-0146 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Duda, P., Jurkiewicz, K., Kaptacz, S. and Salwa, P., Tribological characteristics of carbon materials subjected to annealing intended for use in heart valves, TRIBOLOGIA, 2016, Vol. 267(3), pp. 49-60Duda, P., Jurkiewicz, K., Kaptacz, S. and Salwa, P.
Tribological characteristics of carbon materials subjected to annealing intended for use in heart valves
TRIBOLOGIA, 2016, Vol. 267(3), pp. 49-60
DOI:  10.5604/01.3001.0010.7292 
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Barylski, A., Maszybrocka, J., Kupka, M., Aniołek, K. and Kaptacz, S., Radiation-chemical modification of PTFE in the presence of graphite, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2015, Vol. 132(31), pp. 1-8Barylski, A., Maszybrocka, J., Kupka, M., Aniołek, K. and Kaptacz, S.
Radiation-chemical modification of PTFE in the presence of graphite
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2015, Vol. 132(31), pp. 1-8
DOI:  10.1002/app.42348 
Duda, P., Jurkiewicz, K., Kaptacz, S. and Szymańska, J., Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych przeznaczonych na płatki zastawek serca, TRIBOLOGIA, 2014, Vol. 255(3), pp. 9-18Duda, P., Jurkiewicz, K., Kaptacz, S. and Szymańska, J.
Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych przeznaczonych na płatki zastawek serca
TRIBOLOGIA, 2014, Vol. 255(3), pp. 9-18
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Cybo, J., Maszybrocka, J., Duda, P., Bartczak, Z., Barylski, A. and Kaptacz, S., Properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene with a structure modified by plastic deformation and electron-beam irradiation, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2012, Vol. 125(6), pp. 4197-4208Cybo, J., Maszybrocka, J., Duda, P., Bartczak, Z., Barylski, A. and Kaptacz, S.
Properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene with a structure modified by plastic deformation and electron-beam irradiation
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2012, Vol. 125(6), pp. 4197-4208
DOI:  10.1002/app.36572 
Duda, P., Bara, M. and Kaptacz, S., Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE, POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą, TRIBOLOGIA, 2012, Vol. 243(3), pp. 53-60Duda, P., Bara, M. and Kaptacz, S.
Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE, POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą
TRIBOLOGIA, 2012, Vol. 243(3), pp. 53-60
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Bara, M., Duda, P. and Kaptacz, S., Odporność zużyciowa tworzyw konstrukcyjnych współpracujących z powłoką tlenkową, TRIBOLOGIA, 2011, Vol. 238(4), pp. 21-32Bara, M., Duda, P. and Kaptacz, S.
Odporność zużyciowa tworzyw konstrukcyjnych współpracujących z powłoką tlenkową
TRIBOLOGIA, 2011, Vol. 238(4), pp. 21-32
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Służałek, G., Bąkowski, H. and Kaptacz, S., Eksperimental and model tests of a car frame member at a collision by FEM, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska, 2011, Vol. 83(2), pp. 37-44Służałek, G., Bąkowski, H. and Kaptacz, S.
Eksperimental and model tests of a car frame member at a collision by FEM
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska, 2011, Vol. 83(2), pp. 37-44
Duda, P., Bara, M. and Kaptacz, S., Ocena odporności zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłoką tlenkową, TRIBOLOGIA, 2010, Vol. 232(4), pp. 77-85Duda, P., Bara, M. and Kaptacz, S.
Ocena odporności zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłoką tlenkową
TRIBOLOGIA, 2010, Vol. 232(4), pp. 77-85
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Służałek, G., Kaptacz, S. and Bąkowski, H., Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia, Mechanik, 2010, Vol. 83(1), pp. 68Służałek, G., Kaptacz, S. and Bąkowski, H.
Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia
Mechanik, 2010, Vol. 83(1), pp. 68
Bara, M., Skoneczny, W. and Kaptacz, S., Charakterystyki tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej grafitem w skojarzeniu ślizgowym z kompozytami polimerowymi, TRIBOLOGIA, 2009, Vol. 226(4), pp. 23-32Bara, M., Skoneczny, W. and Kaptacz, S.
Charakterystyki tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej grafitem w skojarzeniu ślizgowym z kompozytami polimerowymi
TRIBOLOGIA, 2009, Vol. 226(4), pp. 23-32
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Kmita, T., Kaptacz, S. and Skoneczny, W., Właściwości tribologiczne anodowych powłok tlenkowych otrzymywanych metodą impulsową w obecności dwusiarczku molibdenu, Logistyka, 2009, (6), pp. CDKmita, T., Kaptacz, S. and Skoneczny, W.
Właściwości tribologiczne anodowych powłok tlenkowych otrzymywanych metodą impulsową w obecności dwusiarczku molibdenu
Logistyka, 2009, (6), pp. CD
Korzekwa, J., Skoneczny, W. and Kaptacz, S., The impact of the conditions of obtaining Al2O3/WS2 layers on their tribological properties, Logistyka, 2009, (6), pp. CDKorzekwa, J., Skoneczny, W. and Kaptacz, S.
The impact of the conditions of obtaining Al2O3/WS2 layers on their tribological properties
Logistyka, 2009, (6), pp. CD
Bara, M., Skoneczny, W. and Kaptacz, S., Tribologiczne właściwości ceramiczno-węglowych warstw powierzchniowych otrzymywanych w elektrolitach o różnej zawartości grafitu, Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 2008, Vol. 40(4), pp. 66-70Bara, M., Skoneczny, W. and Kaptacz, S.
Tribologiczne właściwości ceramiczno-węglowych warstw powierzchniowych otrzymywanych w elektrolitach o różnej zawartości grafitu
Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 2008, Vol. 40(4), pp. 66-70
Pełny tekst artykułu:  PDF 
Kmita, T., Duda, P., Kaptacz, S. and Skoneczny, W., Wpływ promienia drogi tarcia węzła tribologicznego na zużycie tworzywa PEEK/BG we współpracy z powłoką tlenkową, TRIBOLOGIA, 2007, Vol. 212(2), pp. 251-260Kmita, T., Duda, P., Kaptacz, S. and Skoneczny, W.
Wpływ promienia drogi tarcia węzła tribologicznego na zużycie tworzywa PEEK/BG we współpracy z powłoką tlenkową
TRIBOLOGIA, 2007, Vol. 212(2), pp. 251-260
Konferencje
XXXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna
4-7 września 2017, Kraków-Wieliczka
Polskie Towarzystwo Tribologiczne
Politechnika Krakowska - Wydział Mechaniczny

 http://www.tribologia.pk.edu.pl/ 
Właściwości termiczne, mechaniczne i tribologiczne kompozytu PTFE z 20% zawartością grafitu napromieniowanego strumieniem elektronów
Charakterystyki tribologiczne druku FFF w kontakcie ze skórą
XXXV Jesienna Szkoła Tribologiczna
19-22 września 2016, Gdańsk-Jelitkowo
Polskie Towarzystwko Tribologiczne
Politechnika Gdańska - Wydział Mechaniczny

 https://mech.pg.edu.pl/tribologia_2016/witamy 
Wpływ napromieniowania strumieniem elektronów na właściwości mechaniczne, sklerometryczne i tribologiczne PTFE z dodatkiem grafitu
Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych poddanych wygrzewaniu przeznaczonych na płatki zastawek serca
Composites and Ceramic Materials – Technology, Application and Testing
14 Konferencja międzynarodowa pod auspicjami E-MRS

1-3 czerwca 2015, Białowieża
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
Polskie Towarzystwo Akustyczne oddział warszawski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny
Odnośniki
 Szczegółowa lista wygenerowana w JabRef 
ORCID QRCODEProfil ORCID
   0000-0002-0584-8655   
Research Gate LogoProfil Research Gate
   Slawomir_Kaptacz   
Google Scholar LogoProfil Google Scholar
   c_xybQ0AAAAJ   
Scopus Author IdentifierScopus Author Identifier
   36646001500   
Web of Science Core CollectionWeb of Science ResearcherID
   AAI-2328-2021   
Szkolenia i wyjazdy (wybrane)
EC-Council Certified Ethical Hacker v12EC-Council Certified Ethical Hacker v12
Data szkolenia: 2023-07
Czas: 5d
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DAGMA
TESCAN UniTOM HR micro-CT training. Basic dynamic imaging.TESCAN UniTOM HR micro-CT training. Basic dynamic imaging.
Data szkolenia: 2023-04
Czas: 3d
TESCAN XTR
Jak skutecznie monitorować cyberbezpieczeństwo i od czego zacząć?<br />Nie daj się cyberzbójom v2.0<br />Dlaczego hakowanie aplikacji webowych jest proste? 2022<br />Nie daj się cyberzbójom v3.0!<br />Poznaj bezpieczeństwo Windows. Część 1. Usługi systemowe<br />Dlaczego hackowanie sieci jest proste?Jak skutecznie monitorować cyberbezpieczeństwo i od czego zacząć?
Nie daj się cyberzbójom v2.0
Dlaczego hakowanie aplikacji webowych jest proste? 2022
Nie daj się cyberzbójom v3.0!
Poznaj bezpieczeństwo Windows. Część 1. Usługi systemowe
Dlaczego hackowanie sieci jest proste?
Data szkolenia: 2022-07, 2022-09, 2022-11, 2023-03, 2023-03, 2023-04
Czas: 1.25h, 1.5h, 1.25h, 1.5h, 3h, 3h
Securitum / Sekurak.pl
Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń firmy Waygate Technologies. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w zakresie tomografii komputerowej oraz obsługi urządzenia phoenix v|tome|x s firmy Waygate Technologies.Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń firmy Waygate Technologies. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w zakresie tomografii komputerowej oraz obsługi urządzenia phoenix v|tome|x s firmy Waygate Technologies.
Data szkolenia: 2022-02
Czas: 2d
ITA Polska
Forum technik CT oraz skanowania 3D<br />CT|SCAN FORUM<br />Konferencja szkoleniowaForum technik CT oraz skanowania 3D
CT|SCAN FORUM
Konferencja szkoleniowa
Data szkolenia: 2022.10.12-13 Katowice
Czas: 2d
ITA Polska
Autodesk Fusion 360 (Intro+Support)Autodesk Fusion 360 (Intro+Support)
Data szkolenia: 2022-09
Czas: 8h
Arkance Systems Poland
Dlaczego hackowanie aplikacji webowych jest proste? (i jak temu zapobiec)<br />OSINT/OPSEC/analiza dezinformacji<br />Nie daj się cyberzbójom!<br />Jak sprawdzić czy mój Windows jest zainfekowany? Podstawy analizy powłamaniowej<br />O wpadkach OPSEC/OSINT<br />Jak ransomware dostaje się do firm? (oraz jak temu zapobiec)Dlaczego hackowanie aplikacji webowych jest proste? (i jak temu zapobiec)
OSINT/OPSEC/analiza dezinformacji
Nie daj się cyberzbójom!
Jak sprawdzić czy mój Windows jest zainfekowany? Podstawy analizy powłamaniowej
O wpadkach OPSEC/OSINT
Jak ransomware dostaje się do firm? (oraz jak temu zapobiec)
Data szkolenia: 2021-05, 2022-03, 2022-03, 2022-05, 2022-06, 2022-06
Czas: 4.5h, 2h, 4h, 1.5h, 1h, 2.5h
Securitum / Sekurak.pl
Erasmus+ Staff Mobility for Training (STT)Erasmus+ Staff Mobility for Training (STT)
Data szkolenia: 2019-07
Czas: 5d
Universidad de Granada, Hiszpania
Erasmus+ Staff Mobility for Training (STT)Erasmus+ Staff Mobility for Training (STT)
Data szkolenia: 2019-06
Czas: 5d
Universidad de Cádiz, Hiszpania
Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w programie StatisticaWspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w programie Statistica
Data szkolenia: 2017-12
Czas: 5h
StatSoft
Autodesk Fusion 360Autodesk Fusion 360
Data szkolenia: 2017-01
Czas: 8h
FIMADE Autodesk Authorized Training Center
Kurs z zakresu udzielanie pierwszej pomocyKurs z zakresu udzielanie pierwszej pomocy
Data szkolenia: 2016-12
Czas: 6h
PERFEKT-DORADZTWO-SZKOLENIA-EDUKACJA
Autodesk Inventor level 1Autodesk Inventor level 1
Data szkolenia: 2016-11
Czas: 20h
FIMADE Autodesk Authorized Training Center
AutoCAD level 1AutoCAD level 1
Data szkolenia: 2016-11
Czas: 20h
FIMADE Autodesk Authorized Training Center
Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 (2368)Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 (2368)
Data szkolenia: 2008-07
Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki
Obsługa środowiska systemu Microsoft Windows Server 2003 (2370)Obsługa środowiska systemu Microsoft Windows Server 2003 (2370)
Data szkolenia: 2008-07
Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki
Kurs Obrony Cywilnej w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnychKurs Obrony Cywilnej w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych
Data szkolenia: 2001-06
Czas: 2d
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Egzaminy i certyfikacje
Microsoft Specialist: Windows 7, Configuring<br />Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 7, ConfigurationMicrosoft Specialist: Windows 7, Configuring
Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 7, Configuration
Data: 2010-06
Microsoft
Microsoft Certified ProffesionalMicrosoft Certified Proffesional
Data: 2009-04
Microsoft
Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Windows Vista, ConfigurationMicrosoft Certified Technology Specialist: Microsoft Windows Vista, Configuration
Data: 2009-04
Microsoft
70-687 Configuring Windows 8.170-687 Configuring Windows 8.1
Data: 2014-06
Microsoft
70-680 TS: Windows 7, Configuring70-680 TS: Windows 7, Configuring
Data: 2010-06
Microsoft
70-290 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment70-290 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Data: 2009-03
Microsoft
70-620 TS: Configuring Microsoft Windows Vista Client70-620 TS: Configuring Microsoft Windows Vista Client
Data: 2008-06
Microsoft
Wykształcenie
magister wychowania technicznego
spacjalność: technika i informatyka
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Techniki (aktualnie Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych)
1995-2000
Temat pracy: Modyfikacja termiczna tarflenografitu TG-15 i jej wpływ na tarcie - [bdb]
technik mechanik
spacjalność: energetyka cieplna
Technikum Energetyczne w Sosnowcu (nieistniejące)
1990-1995
Temat pracy: Pomiary temperatury - [bdb]
Wybrane realizacje
System do szybkiego przeglądania stanu magazynu - tryb kiosku.
Data: 2017-09
Własny silnik (PHP, IIS, MySQL)
 https://awbit.pl 
System do szybkiego przeglądania stanu magazynu - tryb kiosku.: Własny silnik (PHP, IIS, MySQL)

Część danych wizualnych została celowo zamazana.

System do przeprowadzaniua testów. Cechy: pełne mieszanie pytań i odpowiedzi, import XLSX, export CSV, ustalanie ram czasowych (początek, koniec, czas), zgodność z RODO - brak danych osobowych - system kodów.
Data: 2020-04
Własny silnik (PHP+MySQL+Apache/IIS)
System do przeprowadzaniua testów. Cechy: pełne mieszanie pytań i odpowiedzi, import XLSX, export CSV, ustalanie ram czasowych (początek, koniec, czas), zgodność z RODO - brak danych osobowych - system kodów.: Własny silnik (PHP+MySQL+Apache/IIS)
Personalizowany system CRM (DE/EN)
Data: 2016-07 - 2021-05
Własny silnik (PHP+MySQL+Apache), HTML+utrzymanie
 https://awbit.pl 
Personalizowany system CRM (DE/EN): Własny silnik (PHP+MySQL+Apache), HTML+utrzymanie
Strona internetowa Instytutu Technologii i Mechatroniki (WIiNoM UŚ).
Data: 2014-12
Własny silnik (PHP+MySQL/MariaDB+Apache), obróbka grafiki, projekt, administracja
http://itim.us.edu.pl - zamknięte 2021-09-15Strona internetowa Instytutu Technologii i Mechatroniki (WIiNoM UŚ).: Własny silnik (PHP+MySQL/MariaDB+Apache), obróbka grafiki, projekt, administracja
Strona internetowa projektu NCN i NCBR 'Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej'.
Data: 2015-12
Własny silnik (PHP+MySQL+IIS), obróbka grafiki, projekt, administracja
http://super-cap.us.edu.pl - zamknięte 2021-09-15Strona internetowa projektu NCN i NCBR 'Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej'.: Własny silnik (PHP+MySQL+IIS), obróbka grafiki, projekt, administracja
Strona internetowa projektu NCN i NCBR 'Implementacja transformatora piezoelektrycznego do aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych'.
Data: 2015-12
Własny silnik (PHP+MySQL+IIS), obróbka grafiki, projekt, administracja
http://smart.us.edu.pl - zamknięte 2021-09-15Strona internetowa projektu NCN i NCBR 'Implementacja transformatora piezoelektrycznego do aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych'.: Własny silnik (PHP+MySQL+IIS), obróbka grafiki, projekt, administracja
Przenoszenie ilustracji i materiałów do środowiska wektorowego.
Data: od 1998
CorelDRAW! od wersji 3
Przenoszenie ilustracji i materiałów do środowiska wektorowego.: CorelDRAW! od wersji 3

Przykładowe miniatury rysunków przeniesionych do formatu wektorowego. Część źródeł: M. Hebda, A. Wachal, Trybologia, WNT, Warszawa 1980, A.C. Fisher-Cripps, Introduction to Contact Mechanics, Springer, 2000, PN-EN ISO 1302:2004 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacji technicznej wyrobu, T. Biestek, J. Weber, Powłoki Konwersyjne, WNT, Warszawa 1968, W. Skoneczny, Kształtowanie właściwości warstw wierzchnich aluminium i jego stopów metodą anodowania twardego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Filia w Bielsku-Białej, 2001 i inne publikacje naukowe.

Przenoszenie do formatu wektorowego i poprawa wykresów i schematów np. naukowych.
Data: od 2002
CorelDRAW!
Przenoszenie do formatu wektorowego i poprawa wykresów i schematów np. naukowych.: CorelDRAW!

Przykładowe miniatury wykresów pochodzą z: B. Wodecka-Duś, Właściwości perowskitowej ceramiki ferroelektrycznej na bazie tytanianu baru. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, Tribologia 2018, 280(4) doi:10.5604/01.3001.0012.7550, K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 1999, S. Rudnik, Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1996, T. Biestek, J. Weber, Powłoki Korrwersyjne, WNT, Warszawa 1968.

Analiza 3D i 2D powierzchni.
Data: od 2002
Taylor Hobson, ultra, MountainsMap / TalyMap technology
Analiza 3D i 2D powierzchni.: Taylor Hobson, ultra, MountainsMap / TalyMap technology
Realizacja części materiałów na Śląską Noc Naukowców 2012 (Wydział Filologiczny UŚ).
Data: 2012
CorelDRAW!
Realizacja części materiałów na Śląską Noc Naukowców 2012 (Wydział Filologiczny UŚ).: CorelDRAW!
Inne
Prawo jazdy, Kat. B<br />od 1994r.Prawo jazdy
Kat. B
od 1994r.
Odbyta służba wojskowa, Kat. A<br />CSUiE Olsztyn, 10BKPanc Świętoszów, 2001r.Odbyta służba wojskowa
Kat. A
CSUiE Olsztyn, 10BKPanc Świętoszów, 2001r.
Ostatnia aktualizacja: 2023.07.26